Opiekunem serwera oraz właścicielem serwera jest:Remake

Kontakt: 
GG: -
Steam:Remake


Wszystkie sprawy załatwiane są z Remakem. Skargi,spory,bany rozpatruje również on